Download citation

European Physical Society

Europhys. News, 27 4 (1996) 135-142
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/19962704135