Download citation

European Physical Society

Europhys. News, 26 4 (1995) 81-87
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/19952604081