Download citation

European Physical Society

Europhys. News, 25 6 (1994) 123-131
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/19942506123