Download citation

Physics in Poland

Europhys. News, 23 4 (1992) 68-69
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/19922304068