Download citation

European Physical Society

Europhys. News, 21 7 (1990) 127-135
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/19902107127