Download citation

Physics Periodicals in Europe

Europhys. News, 13 2 (1982) 11-12
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/19821302011