Download citation

What’s New about Atomic Rydberg States?

Europhys. News, 10 10 (1979) 1-3
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/19791010001