Download citation

Physics in Poland

Europhys. News, 9 7-8 (1978) 1-3
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/19780907001