Download citation

Physics in Romania

Europhys. News, 6 8 (1975) 1-2
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/19750608001