Download citation

Economy — Energy — Entropy

Europhys. News, 27 3 (1996) 106-107
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/19962703106