Download citation

European Physical Society

Europhys. News, 24 6 (1993) 135-142
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/19932406135