Download citation

European Physical Society

Europhys. News, 18 6 (1987) 81-86
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/19871806081